Halloween 26 november 2019

Reacties uitgeschakeld voor Halloween 26 november 2019

De Drevenbuurt ook supporter van Nederland Schoon.

Zaterdag 9 maart hebben een groot aantal kinderen uit de drevenbuurt ondanks het slechte weer meegeholpen om hun wijk te verlossen van zwerfvuil.

Reacties uitgeschakeld voor De Drevenbuurt ook supporter van Nederland Schoon.

Start werkzaamheden Groen Blauwe Slinger

Deze week wordt er een start gemaakt met de inrichting van de Groen Blauwe Slinger.

Reacties uitgeschakeld voor Start werkzaamheden Groen Blauwe Slinger

Waar staan we na één jaar??

In deze update willen wij graag met u delen welke activiteiten wij het afgelopen jaar hebben ondernomen. Maar we starten met een korte vooruitblik, waarmee wij hopen meer mensen enthousiast te krijgen om mee te helpen en mee te werken aan verschillende activiteiten. Een bewogen jaar, daar kijken wij als Stichting Op Dreef op terug. Het lijkt soms als of de Stichting al veel langer bestaat, maar niets is minder waar. Pas in februari 2012 is de Stichting in het leven geroepen.  De Stichting Op Dreef vormt een vertegenwoordiging van veel buurtbewoners van de drevenbuurt (Hazelaardreef, Lindendreef, Populierendreef etc.). Een aantal buurtbewoners heeft aangegeven een actieve bijdrage te willen leveren aan de Stichting. Zij zetten zich in voor een wijk waarin bewoners betrokken zijn en prettig en mooi kunnen leven. Een vooruitblik In 2013 willen wij enkele successen graag herhalen. Zo denken wij zeker weer een halloweenfeest met elkaar te vieren.  Ook zullen wij ons in blijven zetten om de kwaliteit van de Groen Blauwe Slinger door de buurt te verbeteren. Daarnaast zijn er plannen om een lenteschoonmaak te houden met elkaar, waarbij wij de wijk een opfrisbeurt geven en de onderlinge contacten aan kunnen halen. Verder zouden wij het erg het leuk vinden om in het voorjaar of de zomer een feest te organiseren voor jong en oud(er).  Wij zijn dan ook altijd op zoek naar buurtbewoners die willen meedenken en –helpen aan deze activiteiten. Ook horen wij graag uit de wijk of er nog ideeen of aandachtspunten zijn waar wij het komende jaar als Stichting aandacht aan kunnen besteden.  U kunt dit dan kenbaar maken via stichtingopdreef@hotmail.nl. Ook zouden wij het leuk vinden als er meer mensen actief aansluiten bij de Stichting.  En dan de terugblik Kerstborrel Hazelaardreef Net als in 2011 is er in 2012 weer kerstboom geplaatst via de gemeente om het plein aan de Hazelaardreef in kerstsfeer te brengen. Aan de kinderen in de omgeving is gevraagd een leuke kerstversiering te knutselen om de kerstboom mooi maken. Op zaterdag 15 december zijn in een gezellig samen zijn de lichtjes onstoken, onder het genot van een hapje en een drankje.  90Halloween, een spookachtige tocht door de Dreven Op 3 november was het zover, de dag waar veel kinderen zich in deze wijk op verheugen, Boeeeeeehhh Halloween!! S’middags waren er tal van leuke workshops te doen in het schoolgebouw van de Hoeksteen. De kinderen kwamen met prachtige creaties naar buiten. Van snoeptasjes, lampionnen, heerlijke cakejes tot prachtig uitgeholde pompoenen.  Ook konden ze geschminkt worden.  Dit voerde de spanning al aardig op voor de avond die komen ging. Na de leuke openingsspeech konden we op speurtocht door de wijk. Heel veel leuke buren deden mee en hadden de pompoenpamflet voor het raam, daar mocht aangebeld worden voor een lekker snoepje. Ook stonden er langs de route leuke spelletjes.Na afloop kon men met een heerlijk warm drankje nog even nakletsen op het schoolplein. Het was wederom een zeer geslaagde avond! Burendag Op 23 september is burendag gevierd. De bewoners uit de Hazelaardreef hebben op deze dag gezamenlijk het pleintje opgeknapt en de kinderen hebben vogelhuisjes geschilderd. Hiervoor is een geldelijke bijdrage van het Oranjefonds ontvangen. Ook in 2013 zal er weer een landelijke burendag plaatsvinden. Wij raden het iedereen aan om met hun buurtbewoners zo’n gezellige dag te vieren. Sportfestijn Op 27 juni werd er in samenwerking met KBS de Hoeksteen een geweldig sportfestijn georganiseerd.  Gelukkig zat het weer mee en kwamen vele kinderen dit feest bezoeken. In de ochtend werden er verschillende clinics in de school gegeven, o.a.: Thai- kick boxen( sportschool Soldier Gym), Zumba, Streetdance, Schermen (schermvereniging Trefpunt), Circus Hannes en Co verzorgde circuslessen, Yoga, Bootcamp, Schaken etc. Buiten stonden er uitdagende attributen in de vorm van een levend tafelvoetbalspel, een stormbaan, een kantelmuur, volleybal en een springkussen voor de wat kleinere kinderen. Om het geheel compleet te maken was Skateland Rotterdam aanwezig met een step- en BMX parcours en Paintball 010 verzorgde lasergame. In de middag liep het een half uur voor aanvang al storm op de stempelkaarten en konden alle basisschoolkinderen uit de Dreven zich helemaal uitleven.  Het middagprogramma werd nog aangevuld met een popcornkraam en een waterspel, welke met een heuse brandweerslang uitgevoerd moest worden. Aanmoedigingsprijs 2012 Meteen na de oprichting van de Stichting deden wij mee in de race voor de wijkparticipatieprijs.  Een plan hiervoor werd door de Stichting ingediend.  Er kon gestemd worden door burgers uit Vlaardingen via Facebook. In maart werden wij uitgenodigd op het stadhuis op de dag van de burgerparticipatie en ontvingen wij de aanmoedigingsprijs van 1.000 euro voor de Stichting. Een mooi begin. De Groen Blauwe Slinger Eind 2011 zijn de eerste contacten met de gemeente gelegd voor verbetering van de kwaliteit van de singel, inclusief de groene oevers. Na een positieve reactie van de gemeente is een vragenlijst in de buurt rondgestuurd waarin bewoners naar hun mening en ideeën is gevraagd. De reacties zijn verzameld en verwerkt in een plan dat aan de gemeente is gestuurd.Dit plan is in 2012 meerdere malen met de gemeente besproken, waarbij is afgesproken dat samen met medewerkers van de gemeente en het Hoogheemraadschap een rondje langs de singel gelopen zou worden om de problemen en plannen te bespreken. Helaas is het in 2012 niet meer gelukt om de ronde te houden. Stichting Op Dreef en de buurtvereniging van de Kornoeljedreef “Leonrok” hebben daarom de besloten de handen ineen te slaan. Er is een gezamenlijke brief gestuurd aan de gemeente en het Hoogheemraadschap om de plannen hoger op de agenda te krijgen. In 2013 zullen wij ons in blijven zetten voor een verbeterde openbare ruimte in de wijk. Een eerste succes, een vissteiger Omdat het lastig is gebleken om de gemeente en het Hoogheemraadschap actief achter de plannen te krijgen is besloten om ook via andere wijzen in actie te komen. Als onderdeel van de plannen is er een plannetje ingediend voor het zelf aanleggen van een vissteiger met wandelpad. Hierbij is aangehaakt op de subsidiemogelijkheid voor burgerparticipatie. Inmiddels is bekend dat het plan in aanmerking komt voor een bijdrage van de gemeente van maar liefst 5.000 euro. Daar zijn wij als Stichting natuurlijk enorm blij mee. Er wordt nu hard gewerkt aan de voorbereiding en afstemming met de gemeente.

Reacties uitgeschakeld voor Waar staan we na één jaar??