Onderzoek naar toekomstbestendig Drevenbuurt

Is de Drevenbuurt voorbereid op de toekomst? Die vraag hebben Stichting op Dreef, Samen Sterk, Basisschool de Hoeksteen, Stadsboerderij Holywood, Het Vlaardings Energie Collectief en de gemeente Vlaardingen aan alle bewoners van de Drevenbuurt gesteld via een enquête die vanaf 3 juli bij alle bewoners in de brievenbus is gevallen.

”Voorbereiden op de toekomst is een zaak van ons allemaal. Een toekomstbestendige woning past daarbij” schrijft Bart Bikkers, de nieuwe wethouder duurzaamheid, energietransitie en milieu in de brief die bij de enquête zit. Hij roept iedereen op mee te werken, om inzicht te krijgen in de plannen die er zijn om de woning en woonomgeving voor te bereiden op de toekomst. Wanneer blijkt dat er gelijke behoefte is aan woningverbetering, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, worden de buurtbewoners geïnformeerd over de stappen die zij samen kunnen zetten. Dit biedt kansen om geld te besparen, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop.

Op de Facebookpagina van Stichting op Dreef: facebook.com/stichtingopdreef  staat een link voor de digitale versie van de enquête. Heeft u vragen over de enquête of over deze wijkactie? Mail gerust naar wijkactie.drevenbuurt@gmail.com.